Celsius temperature

Celsius temperature
temperature expressed on a scale in which the melting point of ice is assigned a temperature of 0° and the boiling point of water a temperature of 100°. For many medical purposes this scale has superseded the Fahrenheit scale (see Fahrenheit temperature). The formula for converting from Celsius (C) to Fahrenheit (F) is: F = 9/5C + 32.
A. Celsius (1701-44), Swedish astronomer

Medical dictionary. 2011.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Celsius temperature — Celsijaus temperatūra statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Temperatūra, išreiškiama dviejų termodinaminių temperatūrų T ir T₀ skirtumu: t = T T₀; čia T₀ = 273,15 K. Celsijaus temperatūros matavimo vienetas žymimas °C.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Celsius Temperature — Celsijaus temperatūra statusas T sritis Energetika apibrėžtis Temperatūra, kurios reperiniai taškai yra ledo tirpimo ir vandens virimo normaliajame slėgyje temperatūros. Intervalas padalytas į 100 lygių dalių, vadinamų laipsniais. Matavimo… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • Celsius temperature — centigrade temperature temperature expressed on a scale in which the melting point of ice is assigned a temperature of 0° and the boiling point of water a temperature of 100°. For many medical purposes this scale has superseded the Fahrenheit… …   The new mediacal dictionary

  • Celsius temperature scale — also called  centigrade temperature scale        scale based on 0° for the freezing point of water and 100° for the boiling point of water. Invented in 1742 by the Swedish astronomer Anders Celsius (Celsius, Anders), it is sometimes called the… …   Universalium

  • thermodynamic Celsius temperature — Celsijaus termodinaminė temperatūra statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. thermodynamic Celsius temperature vok. thermodynamische Celsius Temperatur, f rus. термодинамическая температура Цельсия, f pranc. température thermodynamique Celsius …   Fizikos terminų žodynas

  • international practical Celsius-temperature — Celsijaus tarptautinė praktinė temperatūra statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Temperatūra pagal tarptautinę praktinę Celsijaus temperatūros skalę. atitikmenys: angl. international practical Celsius temperature vok.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • thermodynamic Celsius-temperature — termodinaminė Celsijaus temperatūra statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Temperatūra pagal termodinaminės Celsijaus temperatūros skalę. atitikmenys: angl. thermodynamic Celsius temperature vok. thermodynamische Celsius… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • international practical Celsius temperature — Celsijaus tarptautinė praktinė temperatūra statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. international practical Celsius temperature vok. internationale praktische Celsius Temperatur, f rus. международная практическая температура Цельсия, f …   Fizikos terminų žodynas

  • Celsius (disambiguation) — Celsius is a unit of temperature.Celsius may also refer to: * Anders Celsius (1701–1744), Swedish astronomer and inventor of the Celsius temperature scale * Celcius (album), a rap album by Tech N9ne * Celsius (comics), a DC Comics superhero *… …   Wikipedia

  • Celsius — [sel′sē əs] adj. [after A. Celsius (1701 44), Swed astronomer, the inventor] designating or of a thermometer on which 0° is the freezing point and 100° is the boiling point of water; centigrade: the formula for converting a Celsius temperature to …   English World dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”