paedogenesis

paedogenesis
pae·do·gen·e·sis also pe·do·gen·e·sis .pēd-ō-'jen-ə-səs n, pl -e·ses -.sēz reproduction by young or larval animals
pae·do·ge·net·ic also pe·do·ge·net·ic -jə-'net-ik adj

Medical dictionary. 2011.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Paedogenesis — is the act of reproduction by an organism that has not achieved physical maturity. It is associated with progenesis, where sexual maturity is achieved in the juvenile form and further physical maturity is not achieved.The ability for paedogenesis …   Wikipedia

  • paedogenesis — p[ae] do*gen esis (p[=e] d[ o]*j[e^]n [ e]*s[i^]s), n. [Gr. pai^s, paido s, child + E. genesis.] (Zo[ o]l.) Reproduction by young or larval animals. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • paedogenesis — [pē΄dō jen′ə sis] n. 〚 PAEDO + GENESIS〛 reproduction by larval or juvenile animal forms paedogenic [pē΄dəjen′ik] adj. paedogenetic [pē΄dəjə net′ik] * * * ▪ zoology …   Universalium

  • paedogenesis — [pē΄dō jen′ə sis] n. [ PAEDO + GENESIS] reproduction by larval or juvenile animal forms paedogenic [pē΄dəjen′ik] adj. paedogenetic [pē΄dəjə net′ik] …   English World dictionary

  • paedogenesis — pedogenezė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Partogenezės forma – organizmų dauginimosi būdas, kai lervose išsivysto neapvaisinti kiaušiniai, duodantys pradžią naujai kartai. atitikmenys: angl. paedogenesis; pedogenesis vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Paedogenesis — vikšrinis veisimasis statusas T sritis embriologija atitikmenys: lot. Paedogenesis ryšiai: platesnis terminas – organo atsiradimas bei formavimasis …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

  • paedogenesis — also pedogenesis noun Etymology: New Latin Date: circa 1871 reproduction by young or larval animals ; neoteny • paedogenetic or paedogenic adjective • paedogenetically adverb …   New Collegiate Dictionary

  • paedogenesis — n. [Gr. pais, child; gennaein, to produce] 1. (ARTHROPODA: Insecta) Parthenogenetic reproduction by insect larvae structurally unable to copulate. 2. Progenesis; see neoteny …   Dictionary of invertebrate zoology

  • paedogenesis — reproduction by an infant or larval organism Causation and Formation …   Phrontistery dictionary

  • paedogenesis — [ˌpi:də(ʊ) dʒɛnɪsɪs] noun Zoology another term for neoteny (in sense 2). Derivatives paedogenetic adjective …   English new terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”