gork

gork
gork 'gȯrk n med slang usu disparaging a terminal patient whose brain is nonfunctional and the rest of whose body can be kept functioning only by the extensive use of mechanical devices and nutrient solutions
gorked 'gȯrkt adj, med slang usu disparaging

Medical dictionary. 2011.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • görkəzmə — «Görkəzmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gork — [gork] 1. n. a fool; a dupe. □ Martin acts like such a gork sometimes. □ The orks are taking over the world! 2. AND GORK in. an alleged hospital chart notation of the diagnosis God only really knows. (Hospitals.) □ …   Dictionary of American slang and colloquial expressions

  • görkəm — is. 1. Xarici, ümumi görünüş. Xarici görkəm. Yaxşı, səliqəli görkəmi var. Görkəmini dəyişmək. – Tanrı elə görkəm vermişdi ona; Görənlər az qala cadulanırdı. Şəhriyar. 2. İnsanın daxili vəziyyətini, hissiyyatını, xasiyyətini əks etdirən sifəti,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • görk — is. Göstərmək işi, nümayiş, göstəriş. Görk etmək – göstərmək, nəzərə çatdırmaq. <Katib:> Danışıqların düz olsa, Hümmətin bu hərəkətlərini açıb hamıya görk eləyəcəyik. B. Bayramov. Görk üçün – göstərmək üçün, nümayiş etdirmək üçün, zahiri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • görk — (Füzuli, Mingəçevir, Oğuz, Şəmkir) nümunə ◊ Görk olmax (Şəmkir) – nümunə olmaq, ibrət olmaq. – Görk üçün özüm yığacam (Füzuli); – Bu saηa görk olsun, bir də belə iş görmə (Şəmkir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • görkəzmək — dan. bax göstərmək. Əhməd də özünü yalandan heç bir şeydən xəbəri olmayan kimi görkəzib, guya təəccüb eləyirdi. (Nağıl). Aç üstün qabağın zər qəsabənin; Zülfün təxtəsini görkəz, bəri bax! M. P. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gork — A person, typically male, exhibiting the worst character traits of both a geek and a dork. The guy who wrote that program must be a real gork …   Dictionary of american slang

  • gork — A person, typically male, exhibiting the worst character traits of both a geek and a dork. The guy who wrote that program must be a real gork …   Dictionary of american slang

  • görkəzmə — (İmişli) görünməmiş, qəribə. – Görkəzmə işdi sənin işin …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • gork — tavuğun gork sesi çıkarması …   Beypazari ağzindan sözcükler

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”