SBEH

SBEH
social behavior [UMLS]

Medical dictionary. 2011.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • SBEH — • social behavior [UMLS] …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • təsbeh təsbih — ə. 1) Allahı müqəddəs sayma; 2) fikir və duanı saymaq üçün ipə keçirilmiş muncuq dənələri; təsbeh; 3) dua …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bilatəşbeh — z. <ər.> köhn. Bənzədilməsi arzu olunmayan, yaxud günah sayılan şey haqqında deyilir. <Hacı:> Fağır füqəraya əl tutmuşam, elə biri də bilatəşbeh, lap olsun sənin qızın!. . M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təsbeh — is. <ər.> Zikr edilən duaları saymaq, indi isə məşğuliyyət üçün istifadə edilən sapa keçirilmiş muncuq və s. dənələri düzümü. Molla İbrahimxəlil sabah vaxtı səccadə üstündə başında əmmamə, əlində uzun təsbeh, dizi üstə oturub övrad oxumağa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təşbeh — is. <ər.> 1. Bənzər, oxşar; bənzətmə, oxşatma, bənzəmə, oxşama. Ağ günə təşbehdir sənin cəmalün; Eşqindən salmışam aləmə bir ün. M. P. V.. Oxşarı, təşbehi, kölgəsi deyil; Dünyada hər şeyin özü gözəldir. B. V.. 2. ədəb. Bədii əsərdə bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Mosaïque FM (Tunisie) — Pour les articles homonymes, voir Mosaïque FM. Mosaïque FM Création 7 novembre 2003 Propriétaire Noureddine Boutar …   Wikipédia en Français

  • zikr — <ər.> köhn. 1. Anma, yad etmə, xatirə gətirmə, xatırlama, adını çəkmə, adını söyləmə. Zikr etmək (eyləmək) köhn. – 1) anmaq, yad etmək, xatirə gətirmək, adını çəkmək, adını söyləmək. <Dərviş:> Mən də <Ruqiyyənin> adını ürəyimdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • İsmail Acar — (born 1971) is a Turkish painter. He graduated with honors in 1991 from Marmara University in Istanbul, Turkey. In 1993, Acar received his Master of Arts degree in Technology and Art , as well as in Postmodernism . In 2004, Acar was awarded The… …   Wikipedia

  • Nizar Chaari — Portrait de Nizar Chaari Naissance 11 juin 1977 ( …   Wikipédia en Français

  • RTT 1 — Tunisie 7 Création 31 mai 1966 Propriétaire Établissement de la télévision tunisienne Langue Arabe Pays d origine   …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”