OHD

OHD
hydroxylase deficiency; hydroxyvitamin D; Office of Human Development; Ondine-Hirschsprung disease; organic heart disease

Medical dictionary. 2011.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • öhd — eləməg: (Cəlilabad, Salyan) çatdırmaq, yetirmək. – Də:rman yaxşı atey (üyüdür), öhd eləməg olmey ki, dəni tökəsən (Cəlilabad) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • öhdə — is. <ər.> Öz üzərinə götürülən və yerinə yetirilməsi vacib olan vəzifə; təəhhüd, borc. Öhdəsində qalmaq – himayəsində, iaşəsində olmaq, boynunda olmaq. <Nuriyyə:> Ata anamın vəfatından sonra səkkiz yaşında bir uşaq öhdəsində qaldım. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • OHD — Optique hertzienne diélectriques Optique Hertzienne Diélectriques ou OHD est un colloque international placé sous le patronage du groupement AMPERE. Il s adresse aux chercheurs et ingénieurs des organismes de recherche publics et privés qui s… …   Wikipédia en Français

  • OHD — Aеродром Св. Апостол Павле Oxpид Flughafen Apostel Paulus Ochrid …   Deutsch Wikipedia

  • öhdəçilik — bax öhdəlik. Bütün trestimiz üzərinə yeni öhdəçiliklər götürür. M. İ.. <Fərəc kişi:> İndi də öhdəçilik götürüblər ki, biçini iki günə qurtarsınlar. Q. İlkin …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • öhdəlik — is. Mütləq yerinə yetirilməli olan iş; öhdəçilik. Üzərinə öhdəlik götürmək. Öhdəlik şərəflə yerinə yetirildi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • öhdədar — ə. və f. öhdəlik götürən adam; öhdəçi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • öhdədari — ə. və f. öhdəsinə götürmə; öhdəçilik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • OHD — Overhead (Business » Accounting) Overhead (Governmental » US Government) *** Office of Hydrologic Development (Academic & Science » Ocean Science) *** Office of Hydrologic Development (Governmental » US Government) * Occupational Health Dynamics… …   Abbreviations dictionary

  • OHD — Ohrid, Yugoslavia internationale Flughafen Kennung …   Acronyms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”