NCID

NCID
National Center for Infectious Diseases

Medical dictionary. 2011.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • NCID — National Center For Infectious Diseases (Governmental » US Government) * Never Collapse Into Despair (Community) * Naval Criminal Investigations Division (Governmental » Military) …   Abbreviations dictionary

  • NCID — • National Center for Infectious Diseases …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • rəncidəhal — sif. və zərf <fars. rəncidə və ər. qəlb, xatir, hal> İncik, incimiş, küskün, küsmüş. Belə şübhəli və bir az da rəncidəxatir xan durub darvazadan çıxdı. Ç.. Lakin müvəkkil rəncidəhal gedirdi. B. Bayramov. Rəncidəqəlb (rəncidəxatir,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəncidəqəlb — sif. və zərf <fars. rəncidə və ər. qəlb, xatir, hal> İncik, incimiş, küskün, küsmüş. Belə şübhəli və bir az da rəncidəxatir xan durub darvazadan çıxdı. Ç.. Lakin müvəkkil rəncidəhal gedirdi. B. Bayramov. Rəncidəqəlb (rəncidəxatir,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəncidəxatir — sif. və zərf <fars. rəncidə və ər. qəlb, xatir, hal> İncik, incimiş, küskün, küsmüş. Belə şübhəli və bir az da rəncidəxatir xan durub darvazadan çıxdı. Ç.. Lakin müvəkkil rəncidəhal gedirdi. B. Bayramov. Rəncidəqəlb (rəncidəxatir,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəncidə — <fars.> bax incik. <Qadın:> Xudahafiz. Mənim ərim bir qədər tündməcazdır. Xahiş edirəm rəncidə olmayasınız. Ə. H.. Rəncidə etmək (salmaq) – incitmək, küsdürmək, ürəyini sındırmaq. Rəncidə elə xalqı, danış acı zəhərtək; Şirin danışar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəncidəhal — f. və ə. bax: rəncidəxatir …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • rəncidəxatir — f. və ə. bax: rəncidəqəlb …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • rəncidəlik — is. İnciklik, küskünlük, küsmə, incimə. <Müstəntiq:> Paşa bəylə pristav Kamalın arasında inciklik, rəncidəlik vardırmı? Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nasəncidə — f. 1) düzəldilməmiş; 2) yaxşı düşünülməmiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”