GLIF

GLIF
guideline interchange format

Medical dictionary. 2011.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • glif — glȉf m <N mn glìfovi> DEFINICIJA 1. arhit. ukrasni žljebić 2. lik. duborezom izrađen lik ETIMOLOGIJA grč. glýphein: dupsti …   Hrvatski jezični portal

  • glif — m IV, D. u, Ms. gliffie; lm M. y archit. «płaskie, przeważnie skośne ścięcie ościeży okiennych lub drzwiowych, wykonywane w grubych murach w celu poszerzenia przejścia lub uzyskania większego dopływu światła, stosowane powszechnie w architekturze …   Słownik języka polskiego

  • GLIF — • guideline interchange format …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • gleeful — /ˈglifəl/ (say gleefuhl) adjective full of glee; merry; exultant. –gleefully, adverb –gleefulness, noun …  

  • aglyphodonta — əˌglifəˈdäntə noun plural Usage: capitalized Etymology: New Latin, from Aglypha + odonta : a group of snakes without grooved fangs or venom glands and without limb vestiges, comprising the families Amblycephalidae, Acrochordidae, Colubridae… …   Useful english dictionary

  • hieroglyphist — ˌ ̷ ̷( ̷ ̷) ̷ ̷ˈglifə̇st, ˈ ̷ ̷( ̷ ̷) ̷ ̷ˌ ̷ ̷ ̷ ̷; ˌhīəˈrägləf , hīˈrä noun ( s) : a writer of hieroglyphics …   Useful english dictionary

  • solenoglyph —  ̷ ̷ˈ ̷ ̷ ̷ ̷ˌglif noun ( s) Etymology: New Latin Solenoglypha : a venomous snake with tubular erectile fangs …   Useful english dictionary

  • glyphosate — ˈglifəˌsāt, ˈglī noun ( s) Etymology: probably from International Scientific Vocabulary gly (I)cine + phosph + ate (I) : a nonselective organophosphate herbicide C3H8NO5P that is used to control herbaceous and woody weeds especially on croplands… …   Useful english dictionary

  • Linternas Verdes — Anexo:Linternas Verdes Saltar a navegación, búsqueda Los Green Lantern Corps poseen 7.200 miembros, dos por cada sector espacial (anteriormente eran 3.600, uno por sector). La Tierra es la única excepción a la regla teniendo 4 Linternas Verdes:… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Linternas Verdes — Los Green Lantern Corps poseen 7.200 miembros, dos por cada sector espacial (anteriormente eran 3.600, uno por sector). La Tierra es la única excepción a la regla teniendo 4 Linternas Verdes: Hal Jordan (DC Comics), Kyle Rayner (DC Comics), John… …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”