CNIS

CNIS
computerized or clinical nursing information system

Medical dictionary. 2011.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • CNIS — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.   Sigles d’une seule lettre   Sigles de deux lettres   Sigles de trois lettres > Sigles de quatre lettres …   Wikipédia en Français

  • CNIS — Canadian National Railway (Regional » Railroads) …   Abbreviations dictionary

  • CNIS — Commission Nationale de contrôle des Interceptions de Sécurité. Veille au contrôle de l exécution et de la légalité des écoutes téléphoniques …   Sigles et Acronymes francais

  • CNIS — abbr. Canadian National Railways AAR …   Dictionary of abbreviations

  • CNIS — • computerized or clinical nursing information system …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • təcnis — ə. 1) iki şeyi bir birinə bənzər hala salma; 2) söz oyunu işlətmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təcnis — is. <ər.> ədəb. Cinas üzərində qurulub əsasən üç, bəzən də beş bənddən ibarət klassik və aşıq ədəbiyyatında işlədilən lirik şeir formalarından biri. Aşıq Ələsgərin «Qarlı dağlar gəldi, düşdü araya» təcnisi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Canadian Network for International Surgery — infobox Organization name = Canadian Network for International Surgery abbreviation = CNIS formation = 1995 type = Non Profit NGO purpose = Promotes the delivery of essential surgical care to the underprivileged. headquarters = Vancouver, BC,… …   Wikipedia

  • BIP40 — BIP 40 Pour les articles homonymes, voir Baromètre (homonymie), BIP et 40 (nombre). Le BIP 40 ou baromètre des inégalités et de la pauvreté est un indicateur synthétique des inégalités et de la pauvreté créé en 2002 par une équipe de militants… …   Wikipédia en Français

  • BIP 40 — Pour les articles homonymes, voir Baromètre (homonymie), BIP et 40 (nombre). Le BIP 40 ou baromètre des inégalités et de la pauvreté est un indicateur synthétique des inégalités et de la pauvreté créé en 2002 par une équipe de militants… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”