segmentum

segmentum
SYN: segment (1). [L. segment]
- s. A1 arteriae cerebri anterioris precommunicating part of anterior cerebral artery.
- s. A2 arteriae cerebri anterioris postcommunicating part of anterior cerebral artery.
- s. anterius [TA] SYN: anterior segment.
- s. apicale apical segment of the inferior lobe of the right and left lungs.
- s. bronchopulmonale [TA] SYN: bronchopulmonary segment.
- s. (bronchopulmonale) anterius S III [TA] SYN: anterior (bronchopulmonary) segment [S III].
- s. bronchopulmonale apicale S I SYN: apical (bronchopulmonary) segment [S I].
- s. (bronchopulmonale) basale laterale [S IX] SYN: lateral basal (bronchopulmonary) segment [S IX].
- s. bronchopulmonale basale mediale S VII [TA] SYN: medial basal bronchopulmonary segment S VII.
- s. bronchopulmonale laterale S IV [TA] SYN: lateral bronchopulmonary segment S IV.
- s. bronchopulmonale lingulare superius[S IV] [TA] SYN: superior lingular bronchopulmonary segment S IV.
- s. bronchopulmonale mediale S V [TA] SYN: medial bronchopulmonary segment S V.
- s. bronchopulmonale posterius S II [TA] SYN: posterior bronchopulmonary segment S II.
- s. (bronchopulmonale) apicoposterius [SI + II] SYN: apicoposterior (bronchopulmonary) segment [SI + SII].
- s. cardiacum SYN: medial basal bronchopulmonary segment S VII.
- segmenta cervicalia C1–C5 SYN: cervical part of spinal cord.
- segmenta cervicalia medullae spinalis [TA] SYN: cervical part of spinal cord.
- segmenta coccygea medullae spinalis [TA] SYN: coccygeal part of spinal cord.
- segmenta hepatis [TA] SYN: hepatic segments, under segment.
- s. hepatis anterius laterale dextrum [VI] [TA] SYN: right anterior lateral hepatic segment [VI].
- s. hepatis anterius laterale sinistrum [III] [TA] SYN: (left anterior) lateral hepatic segment [III].
- s. hepatis anterius mediale (dextrum) [V] [TA] SYN: (right) anterior medial hepatic segment [V].
- s. hepatis mediale (sinistrum) [IV] [TA] SYN: (left) medial hepatic segment [IV].
- s. hepatis posterius I [TA] SYN: posterior hepatic segment I.
- s. hepatis posterius laterale sinistrum [II] [TA] SYN: (left posterior) lateral hepatic segment III.
- s. hepatis posterius laterale (dextrum) [VII] [TA] SYN: (right) posterior lateral hepatic segment [VII].
- s. hepatis posterius mediale (dextrum) [VIII] [TA] SYN: (right) posterior medial hepatic segment [VIII].
- s. I posterior hepatic segment I.
- s. II (left posterior) lateral hepatic segment III.
- s. III (left anterior) lateral hepatic segment [III].
- s. inferius [TA] SYN: inferior segment.
- s. internodale SYN: internodal segment.
- s. IV (left) medial hepatic segment [IV].
- s. laterale [TA] SYN: lateral segment.
- segmenta lienis SYN: segments of spleen, under segment.
- s. lingulare bronchopulmonale inferius S V [TA] SYN: inferior lingular (bronchopulmonary) segment [S V].
- segmenta lumbalia L1–L5 SYN: lumbar part of spinal cord.
- segmenta lumbalia medullae spinalis SYN: lumbar part of spinal cord.
- s. mediale [TA] SYN: medial segment.
- segmenta medullae spinalis C1–Co [TA] SYN: segments of spinal cord [C1–Co], under segment.
- segmenta medullae spinalis cervicalia C1–C8 [TA] SYN: cervical part of spinal cord.
- s. medullae spinalis coccygeum [Co] [TA] SYN: coccygeal segment of spinal cord [Co].
- segmenta medullae spinalis lumbaria L1–L5 SYN: lumbar segments of spinal cord L1–5, under segment.
- s. oculare anterius [TA] SYN: anterior ocular segment.
- s. P4 arteriae cerebri posterioris medial occipital artery.
- s. P3 arteriae cerebri posterioris [TA] SYN: lateral occipital artery.
- s. P1 arteriae cerebri posterioris medial occipital artery.
- s. posterius [TA] SYN: posterior segment.
- s. renale anterius inferius SYN: anterior inferior renal segment.
- s. renale anterius superius SYN: anterior superior renal segment.
- s. renale inferius [TA] SYN: inferior renal segment.
- segmenta renalia [TA] SYN: renal segments, under segment.
- s. renale posterius [TA] SYN: posterior renal segment.
- s. renale superius [TA] SYN: superior renal segment.
- segmenta sacralia medullae spinalis [TA] SYN: sacral part of spinal cord.
- s. (bronchopulmonale) basale anterius [S VIII] SYN: anterior basal (bronchopulmonary) segment [S VIII].
- s. subapicale SYN: subapical segment.
- s. subsuperius SYN: subapical segment.
- segmenta thoracica medullae spinalis [TA] SYN: thoracic part of spinal cord.

* * *

seg·men·tum (seg-menґtəm) pl. segmenґta [L.] segment: a part of an organ or other structure set off by natural or arbitrarily established boundaries.

Medical dictionary. 2011.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • segmentum — index segment Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • segmentum apicale lobi inferioris — segmentum superius; see table …   Medical dictionary

 • segmentum cardiacum — TA alternative for segmentum basale mediale; see table …   Medical dictionary

 • Segmentum accessorium — priedinis segmentas statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Segmentum accessorium ryšiai: platesnis terminas – bronchiniai plaučio segmentai …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • Segmentum arteriale — arterinis segmentas statusas T sritis histologija, ląstelių chemija, histologinė chemija, audinių kultūra atitikmenys: lot. Segmentum arteriale ryšiai: platesnis terminas – kamuoliškoji arterioveninė anastomozė …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • Segmentum externum — išorinis segmentas statusas T sritis histologija, ląstelių chemija, histologinė chemija, audinių kultūra atitikmenys: lot. Segmentum externum ryšiai: platesnis terminas – kolbeliškasis epiteliocitas siauresnis terminas – membraninis diskas …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • Segmentum externum — išorinis segmentas statusas T sritis histologija, ląstelių chemija, histologinė chemija, audinių kultūra atitikmenys: lot. Segmentum externum ryšiai: platesnis terminas – lazdelinis epiteliocitas siauresnis terminas – membraninis diskas …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • Segmentum germinativum — užuomazginis segmentas statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Segmentum germinativum ryšiai: platesnis terminas – sėklidė …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • Segmentum initiale — pradinis segmentas statusas T sritis histologija, ląstelių chemija, histologinė chemija, audinių kultūra atitikmenys: lot. Segmentum initiale ryšiai: platesnis terminas – aksonas …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • Segmentum internodale — skaidulos segmentas statusas T sritis histologija, ląstelių chemija, histologinė chemija, audinių kultūra atitikmenys: lot. Segmentum internodale ryšiai: platesnis terminas – mielininė nervinė skaidula siauresnis terminas – mielininė plokštelė …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

 • Segmentum internum — vidinis segmentas statusas T sritis histologija, ląstelių chemija, histologinė chemija, audinių kultūra atitikmenys: lot. Segmentum internum ryšiai: platesnis terminas – kolbeliškasis epiteliocitas …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”