Terminology

 • 31terminology tracking form — terminų siūlymo forma statusas T sritis Gynyba apibrėžtis NATO terminijos programoje – terminų siūlymui pateikti naudojama forma, kurioje dokumentuojamos visos jo kūrimo pakopos, registruojami priimti sprendimai ir kuri gali būti naudojama… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 32terminology proposal — terminų siūlymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Oficialus prašymas keisti NATO patvirtintą terminiją – pridėti, pakeisti arba panaikinti terminų straipsnius. atitikmenys: angl. terminology proposal pranc. proposition de terminologie šaltinis …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 33terminology — noun (plural gies) Etymology: Medieval Latin terminus term, expression (from Latin, limit) + English o + logy Date: 1801 1. the technical or special terms used in a business, art, science, or special subject 2. nomenclature as a field of study •… …

  New Collegiate Dictionary

 • 34terminology — См. terminologìa …

  Пятиязычный словарь лингвистических терминов

 • 35terminology — ter·mi·nol·o·gy (tur″mĭ nolґə je) [terminus + logy] 1. the vocabulary of an art or science. 2. the science that deals with the investigation, arrangement, and construction of terms …

  Medical dictionary

 • 36terminology — Synonyms and related words: antonomasia, argot, binomial nomenclature, biosystematics, biosystematy, cant, class, classification, dictionary, family, gazetteer, genus, gibberish, glossary, glossology, gobbledygook, gradus, jargon, kingdom,… …

  Moby Thesaurus

 • 37terminology — I (New American Roget s College Thesaurus) n. See nomenclature. II (Roget s IV) n. Syn. nomenclature, vocabulary, technology, specification; see jargon 3 , language 1 . III (Roget s 3 Superthesaurus) n. wording, phraseology, vocabulary,… …

  English dictionary for students

 • 38terminology — n. nomenclature, study of names and termster·mi·nol·o·gy || ‚tÉœrmɪ nÉ‘lÉ™dʒɪ /‚tɜːmɪ nÉ’l …

  English contemporary dictionary

 • 39terminology — noun (plural terminologies) the body of terms used in a subject of study, profession, etc. Derivatives terminological adjective terminologically adverb terminologist noun Origin C19: from Ger. Terminologie, from med. L. terminus term …

  English new terms dictionary

 • 40terminology — n. Nomenclature …

  New dictionary of synonyms