NTOS

NTOS
neurogenic thoracic outlet syndrome

Medical dictionary. 2011.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • NTOS — • neurogenic thoracic outlet syndrome …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • vanta — sf. (1) KI219, K, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ 1. R, MŽ68,379,448, D.Pošk, N, K, M, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, DrskŽ lapinė (ppr. beržinė) šluota vanotis pirtyje: Pirtė[je] su vanta nusiplūk, išsiperk J. Išėjo vantų (medžio šakelių vantoms) pjauti J.Jabl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panta — 1 panta sf. (1) 1. R, MŽ, K, Lkš, Grk, Pžrl, Snt, Čk žr. 1 pantas 1: Skersis tarp gegnių (kazilų) vadinas panta J. Kazilai pastatyti, pantos sukaltos, vainikas iškeltas, i ką tu jiems padarysi! Jrb. Užnešk mėsą ant aukšto ir sukabink ant pantos,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutrinti — sutrìnti, sùtrina, sutrynė tr. K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1; Q640, SD1157, SD321,334, H, Sut, N, M, L, LL208 1. trinant sudilinti: Kasmet po tarką sùtrina Ėr. Didžiausis [trintukas], tokio i par penkius metus nesutrìnsi Krš. Su smėliu trini stalą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • European Travel Commission — Introduction The European Travel Commission (ETC) is the organization responsible for the promotion of Europe as a tourist destination.Its members are the national tourism organisations (NTOs) of thirty eight European countries, including all EU… …   Wikipedia

  • Pontos Euxeinos — Pọntos Euxeinos,   Kurzbezeichnung Pọntos, in der Antike griechischer Name des Schwarzen Meeres …   Universal-Lexikon

  • kalkės — kálkės dkt. Gesi̇̀ntos, negesi̇̀ntos kálkės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsodinti — apsodìnti tr. Rtr; L 1. H162, NdŽ, KŽ susodinti aplink: Stalą apsodìnti svečiais K. Vidury stovėjo geležinė krosnelė su ilgu skardiniu kaminu, visa jau apkrauta kitų šeimų daiktais ir apsodinta vaikais J.Balt. Lenčiūguose surakino ir da vartoms …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptrinti — aptrìnti, àptrina, aptrynė tr. K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ; MŽ, LL194 1. N kuo nors kiek patrinti, pabrūžinti: Aptrydavo su tuo akmenaičiu, ir neskaudėdavo smilkminiai Pgg. Karpą reik su silkės akimis aptrinti ir tas akis po ugnies pamesti, tad, sako,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrinti — ištrìnti, ištrìna (ìštrena), ištrynė tr. K, Š, Rtr, KŽ; Q63, R, MŽ, M, L 1. Klt trinant ištepti: Svogūnu ìštrini duonkubilį, ka skonis jau būtų Šln. Akmenim diečką kopūstam iššutina, medum ìštrina Klt. Ištrìnti grindis vašku DŽ1. Degutu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”