GVE

GVE
general visceral efferent [nerve]

Medical dictionary. 2011.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • GVE — Good Vs Evil (Community » Religion) **** Good Versus Evil (Governmental » US Government) ** Grove Property Trust (Business » AMEX Symbols) * Global Village Engineers (Community » Non Profit Organizations) * Graphics and Visualization Education… …   Abbreviations dictionary

  • GVE — Gordonsville, VA, USA internationale Flughafen Kennung …   Acronyms

  • gve — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Duwet …   Names of Languages ISO 639-3

  • GVE — Gordonsville, VA, USA internationale Fughafen Kennung …   Acronyms von A bis Z

  • GVE — abbr. Good Versus Evil …   Dictionary of abbreviations

  • GVE — • general visceral efferent [nerve] …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • nȅgve — nȅgv|e ž pl. tantum 〈G nȅgāvā/ ī〉 okovi za noge, lanci s kuglama [baciti u ∼e; držati u ∼ama] ✧ {{001f}}mađ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gvėra — scom. (1) K 1. kas išgveręs; išsižiojėlis, vėpla; apsileidėlis; knapas: Oi, gvėra gvėra – prieš visą svietą apsijuokė! P.Cvir. Kas išsiskleidęs, kam smurgai nutįsę, antis atdaras, apsiaustas atvapas, kelnės nusmukusios, tas gvėra J. Žmogus gvėra …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gvėrinti — gvė̃rinti ( yti), ìna, ìno intr. Š eiti išgverus, žioplinti, vėplinti, moklinti: Gvėra, kur gvė̃rini? J. Kur gvė̃rini, ar kelio nematai? Up. Gvė̃rina galvą nuleidęs Skr. Gvėra, kur gvėrini, darbą nebaigtą palikęs? Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gvėrauti — gvėrauti, auja, avo 1. intr. žioplinėti, žiopsoti: Ko čia gvėrauji, ar neisi namo! Vdk. 2. tr. paistyti, zvėgoti: Ką čia tokius niekus gvėrauji! Rz. 3. intr. negražiai dainuoti; visa, atvirkščia gerkle rėkti, klykauti: Koks ten anų dainiavimas –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”