mening-

mening-
See meningo-.

* * *

prefix denoting
the meninges.

Medical dictionary. 2011.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • mening — • mening, syfte, plan, ändamål, intention • inställning, attityd, uppfattning, inriktning, ställning, mening, åsikt • tro, förutsättning, förmodan, presumption, supposition, premiss • mening, innebörd, bemärkelse, definition, signifikans …   Svensk synonymlexikon

  • mening- — pref. Variant of meningo . * * * …   Universalium

  • méning- — méningo ❖ ♦ Élément, du grec mênigx, mêniggos « méninge », et entrant dans la composition de mots d anatomie, physiologie, médecine …   Encyclopédie Universelle

  • mening- — or meningo ; also meningi combining form Etymology: New Latin, from mening , meninx 1. meninges < meningococcus > < meningitis > 2. meninges and < meningoencephalitis > …   New Collegiate Dictionary

  • mening(o)- — [Gr. mēninx, gen. mēningos membrane] a combining form denoting relationship to a membrane, especially relationship to the meninges …   Medical dictionary

  • Mening — Ytring. Syn. meningshelhed, periode …   Danske encyklopædi

  • mening- — meningo combining form denoting the meninges …   The new mediacal dictionary

  • mening — me|ning sb., en, er, erne, i sms. menings , fx meningsdannelse, meningsforstyrrende …   Dansk ordbog

  • mening — s ( en, ar) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • mening- — combining form or meningo also meningi Etymology: New Latin, from meninges : meninges meningococcus …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”