suruзucu

suruзucu
su·ru·Ð·u·cu (soo″roo-sooґkoo) bushmaster.

Medical dictionary. 2011.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • bushmaster — bush·mas·ter bu̇sh .mas tər n a tropical American pit viper (Lachesis mutus) that is the largest New World venomous snake called also surucucu * * * bush·mas·ter (bushґmas tər) Lachesis mutus, a large venomous pit viper of the Amazon region… …   Medical dictionary

  • Lachesis — Lach·e·sis lak ə səs n a genus of American pit vipers comprising the bushmaster and related snakes that are sometimes included in the genus Trimeresurus Each boldface word in the list below is a variant of the word to its right in small capitals …   Medical dictionary

  • düşmək — f. 1. Öz ağırlığının təsiri ilə yerə enmək, yuxarıdan aşağıya enmək, tökülmək. Göydən üç alma düşdü. . . (nağılların sonu). Paraşütlə düşmə. Qayadan dərəyə iri daşlar düşürdü. – Bu zaman bir bomba düşür uzağa; Dalğa vurub onu sərir torpağa. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”