hypothermic

hypothermic
hy·po·ther·mic (hi″po-thurґmik) pertaining to or exhibiting hypothermia.

Medical dictionary. 2011.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • hypothermic — adjective Affected by hypothermia; having an abnormally low body temperature The survivors of the shipwreck quickly became hypothermic See Also: hypothermia …   Wiktionary

  • hypothermic trauma — hipoterminė trauma statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Trauma, patiriama vidinei kūno temperatūrai esant mažesnei negu 35° C. Dažniausiai ją gauna ilgiausiųjų nuotolių plaukikai, triatlonininkai. atitikmenys: angl. hypothermic… …   Sporto terminų žodynas

  • hypothermic — adjective see hypothermia …   New Collegiate Dictionary

  • hypothermic — See hypothermia. * * * …   Universalium

  • hypothermic — adj. lukewarm, tepid; pertaining to the reduction of temperature, tending to reduce temperature …   English contemporary dictionary

  • hypothermic — hy·po·ther·mic …   English syllables

  • hypothermic — adjective of or relating to or affected by hypothermia • Pertains to noun: ↑hypothermia • Derivationally related forms: ↑hypothermia * * * ¦hīpō¦thərmik, thə̄m adjective : relating to, utilizing, or characterized by hypothermia …   Useful english dictionary

  • hypothermic anesthesia — anesthesia accompanied by the deliberate lowering of the body temperature. See also cryoanesthesia …   Medical dictionary

  • hypothermic injury — cold i …   Medical dictionary

  • Hth — hypothermic …   Medical dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”