blocking+up

 • 61blocking voltage — užtvarinė įtampa statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. blocking voltage; cut off voltage; inverse voltage; reverse voltage vok. Blockierspannung, f; Sperrspannung, f rus. запирающее напряжение, n pranc. tension d arrêt, f; tension de… …

  Automatikos terminų žodynas

 • 62blocking order — blokuotės komanda statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. blocking order vok. Blokierugsbefehl, m rus. блокирующая команда, f; команда блокирования, f pranc. ordre de blocage, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 63blocking pulse — uždarymo impulsas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. blocking pulse; disabling pulse; inhibitory pulse vok. Sperrimpuls, m rus. запирающий импульс, m pranc. impulsion de blocage, f; impulsion d invalidation, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 64blocking junction — užtvarinė sandūra statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. barrier junction; blocking junction vok. Sperrschicht eines p n Übergangs, f rus. запирающий переход, m pranc. jonction à barrière, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 65blocking mask — apsauginė kaukė statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. blocking mask; protective mask vok. Schutzmaske, f; Stoppmaske, f rus. защитная маска, f pranc. masque de protection, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 66blocking signal — užtvarinis signalas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. blocking signal vok. Sperrsignal, n rus. запирающий сигнал, m pranc. signal de blocage, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 67blocking group — blokuojančioji grupė statusas T sritis chemija apibrėžtis Laikinai prijungta grupė, neleidžianti reaguoti ją prisijungusiai grupei. atitikmenys: angl. blocking group; protective group rus. блокирующая группа; защитная группа ryšiai: sinonimas –… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 68blocking signal — blokavimo signalas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. blocking signal vok. Blockiersignal, n; Blocksignal, n; Sperrsignal, n rus. блокирующий сигнал, m pranc. signal de blocage, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 69blocking voltage — užtvarinė įtampa statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. blocking voltage; cut off voltage; locking voltage vok. Blockierungsspannung, f; Sperrspannung, f rus. запирающее напряжение, n pranc. tension de coupure, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 70blocking state — uždaroji būsena statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. blocking state; cut off state; off state vok. Blockierzustand, m; geschlossener Zustand, m; Sperrzustand, m rus. закрытое состояние, n; запертое состояние, n pranc. état bloqué, m; état… …

  Fizikos terminų žodynas