RAITI

RAITI
right atrial inversion time index

Medical dictionary. 2011.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • RAITI — • right atrial inversion time index …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • raitas — 4 raĩtas, à adj. (4) 1. SD103, Q651, R, Sut, I, K, DŽ kuris užsėdęs ant arklio ar kito jojamo gyvulio: Muštrui vadovavo batalionų vadai, o po visą aikštę raitas skraidė Sierakauskas V.Myk Put. Priešaky ant kelio pasirodė raitas vyras A.Vien.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Mark of the Succubus — Mark of the Succubus …   Wikipedia

  • Morris Iemma — The Honourable Morris Iemma 40th Premier of New South Wales Elections: 2007 In office 3 August 2005 – 5 September …   Wikipedia

  • Frente Sandinista de Liberación Nacional — Bandera del FSLN. Presidente Tomas Borge (Secretario General) Fundación …   Wikipedia Español

  • Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl — Título La maldición de la Perla Negra (España) La maldición del Perla Negra (Hispanoamérica) Ficha técnica …   Wikipedia Español

  • jodinti — 1 jõdinti, ina, ino K, J, Š, LVII105, NdŽ, jodìnti, ìna, ìno NdŽ, jodinti J; R 1. caus. joti 1: Jis pats jodė ir vaikus jõdino (jodìno) J.Jabl. Pėsčiūsius [kareivius] dvisėdais jodino S.Dauk. Stapis reikia į miestelį jodinti (siųsti raitas) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • važiuoti — važiuoti, iuoja ( iuona), iãvo K, Š, Rtr, RŽ, NdŽ, KŽ, DūnŽ, DrskŽ; SD144, SD73, R132, R2103, MŽ174, D.Pošk, Sut, I, M, L, LL323 1. intr. judėti sausuma iš vietos į vietą susisiekimo priemone: Jei važiuoji, važiuok, jei eini, eik, o čia būti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šalis — 1 šalìs sf. (4) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; SD1176, SD111, H, R, MŽ, Sut, LsB236, M, L 1. dešinė ar kairė kūno liemens pusė, šonas: Ne, ne pryšakė[je], an šaliẽs vis buvo segamos kelnės vaikių End. Žmogaus į šalìs yr pažastės Plšk. Turėjau šalỹ… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • coğrafiya — <yun. gegraphia – Yerin təsviri> Təbii və istehsal ərazi komplekslərini tədqiq edən təbiyyat və ictimai elm sahəsi. İqtisadi coğrafiya – ictimai istehsalın yerləşməsi və müxtəlif ölkələrdə və rayonlarda onun inkişaf şəraiti və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”